» POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que ens proporciona mitjançant aquest formulari s'incorporaran al fitxer (xxxxxxx:nom del fitxer), creat per l'Ajuntament de Llagostera únicament per gestionar l'alta dels comerços al programa de descomptes del carnet jove de Llagostera. Les dades en cap cas seran cedides a terceres persones. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a l'Ajuntament (plaça del Castell, núm. 1)

creat per GM Cloud Design